Strona główna
Praca
Tutaj jesteś
Praca Jak udowodnić mobbing w pracy?

Jak udowodnić mobbing w pracy?

Data publikacji 24 maja, 2024


Mobbing w miejscu pracy to zjawisko, które może mieć poważne konsekwencje dla zdrowia psychicznego i fizycznego pracowników. Udowodnienie mobbingu nie jest jednak proste i wymaga odpowiednich przygotowań oraz zgromadzenia niezbitych dowodów. W tym artykule omówimy, jakie dowody są potrzebne, rolę świadków, dokumentację i notatki oraz procedurę zgłaszania mobbingu do odpowiednich instytucji, aby skutecznie walczyć z tym problemem.

Jakie dowody są potrzebne?

Udowodnienie mobbingu w pracy wymaga przedstawienia konkretnych dowodów, które potwierdzą systematyczne, długotrwałe i celowe działania zmierzające do zastraszenia, izolacji lub deprecjonowania pracownika. Tylko konkretne dowody mogą pomóc w uzyskaniu sprawiedliwości i zapobieganiu dalszym nadużyciom.

Do najważniejszych dowodów zaliczają się:

 • Elektroniczna korespondencja: Maile, wiadomości SMS, zapisy z komunikatorów internetowych mogą być kluczowe w udowodnieniu mobbingu. Ważne jest, aby zachowywać wszystkie komunikaty, które mogą świadczyć o agresywnym lub ociosującym zachowaniu.
 • Nagrania audio i wideo: Jeśli jest to możliwe, warto gromadzić nagrania rozmów czy spotkań, podczas których dochodzi do mobbingu. Ważne jest jednak, aby pamiętać o kwestiach prawnych związanych z nagrywaniem – nie w każdym kraju czy firmie nagrywanie rozmów bez zgody drugiej strony jest legalne.
 • Świadczące dokumenty: Raporty, notatki służbowe, pisma od przełożonych lub współpracowników mogą być dowodami mobbingu. Warto także zachować wszelkie pisma potwierdzające nieuzasadnione obciążenia obowiązkami, nieuzasadnione krytyki czy konflikty.
 • Świadectwa lekarskie: Dokumentacja potwierdzająca problemy zdrowotne wynikające z mobbingu (np. stres, wypalenie zawodowe) może być także istotnym dowodem.
 • Kalendarium zdarzeń: Warto prowadzić szczegółowy dziennik, w którym będą zapisywane daty, godziny i opisy incydentów związanych z mobbingiem. Im bardziej szczegółowy i systematyczny jest taki kalendarz, tym łatwiej przedstawić spójną i wiarygodną historię zdarzeń.

Świadkowie i ich rola

Świadkowie mogą odegrać kluczową rolę w udowodnieniu mobbingu. Osoby, które były świadkami niewłaściwych zachowań, mogą pomóc w potwierdzeniu, że te wydarzenia miały miejsce. Ważne jest jednak, aby pamiętać, że świadkowie mogą czasami obawiać się konsekwencji ze strony pracodawcy lub własnych współpracowników, dlatego ważne jest, aby podchodzić do nich z odpowiednią delikatnością i zrozumieniem.

Świadkami mogą być zarówno współpracownicy, jak i osoby z zewnętrznych firm lub instytucji, które miały okazję obserwować zachowania mobbingowe. Warto również zebrać oświadczenia od kilku świadków, aby wzmocnić wiarygodność swoich twierdzeń.

Aby świadkowie byli bardziej skłonni do wsparcia, można zapewnić im anonimowość poprzez zgłaszanie sytuacji do odpowiednich instytucji, które gwarantują ochronę tożsamości świadków. Warto również poinformować ich o możliwości wsparcia prawnego oraz emocjonalnego.

Dokumentacja i notatki

Dokumentacja i notatki są kluczowymi elementami w budowaniu sprawy o mobbing. Jednym z najważniejszych narzędzi w walce z mobbingiem jest szczegółowy, systematyczny dziennik incydentów, w którym zapisywane są wszystkie przypadki niewłaściwego zachowania.

Takie notatki powinny zawierać:

 • Daty i godziny: Precyzyjne zapisy dotyczące czasu, w którym doszło do incydentu.
 • Opisy zdarzeń: Szczegółowe informacje o tym, co się wydarzyło, jakie słowa padły, jaka była reakcja obecnych osób.
 • Imiona i stanowiska: Dane osób biorących udział w incydencie oraz ewentualnych świadków.
 • Miejsce zdarzenia: Informacje o lokalizacji incydentu (np. biuro, sala konferencyjna, korytarz).
 • Zachowanie sprawcy: Opis konkretnych działań sprawcy, jego tonu głosu, gestów, mimiki.
 • Własne reakcje: Opis emocji i reakcji na zachowanie sprawcy (np. strach, zdenerwowanie, zdezorientowanie).

Regularne prowadzenie takiej dokumentacji może nie tylko stanowić solidny dowód, ale także pomóc w lepszym zrozumieniu i analizie sytuacji. Może również pomóc w przygotowaniu się do formalnego zgłoszenia sprawy.

Zgłaszanie mobbingu do odpowiednich instytucji

Zgłaszanie mobbingu to krok, który wymaga odwagi, ale jest niezbędny, aby zatrzymać niewłaściwe zachowania i uzyskać sprawiedliwość. Istnieje kilka instytucji, do których można zgłosić mobbing, a proces ten może się różnić w zależności od kraju.

W Polsce, proces zgłaszania mobbingu można podzielić na kilka etapów:

 1. Rozmowa z pracodawcą: Jeśli to możliwe, warto najpierw porozmawiać z przełożonym lub działem HR i przedstawić swoje obawy. W wielu przypadkach pracodawca podejmie próby rozwiązania problemu wewnętrznie.
 2. Zgłoszenie do Państwowej Inspekcji Pracy (PIP): Jeśli rozmowa z pracodawcą nie przyniesie oczekiwanych rezultatów, można zgłosić sprawę do PIP. Inspekcja przeprowadzi kontrolę i, jeśli uzna za stosowne, podejmie odpowiednie kroki prawne.
 3. Skarga do sądu pracy: W przypadku poważnych naruszeń prawa pracy, możliwe jest złożenie skargi do sądu pracy. Wówczas sprawa zostanie rozpatrzona przez sąd, który może zasądzić rekompensatę lub zadośćuczynienie za doznane krzywdy.
 4. Wsparcie organizacji pozarządowych: Istnieją organizacje, które specjalizują się w pomocy ofiarom mobbingu (np. Fundacja Prawo dla Ludzi). Mogą one udzielić porad prawnych, wsparcia psychologicznego oraz pomóc w formalnościach związanych ze zgłaszaniem sprawy.

Podjęcie działań prawnych przeciwko mobbingowi wymaga cierpliwości i determinacji, ale jest to krok, który może przyczynić się do poprawy warunków pracy zarówno dla siebie, jak i dla innych pracowników. Pamiętaj, że nie jesteś sam – istnieją instytucje oraz organizacje, które mogą ci pomóc w tej trudnej walce.

Redakcja wezom.pl

Poznaj nasz zespół – z pasją tworzymy treści, które inspirują i informują. W redakcji Wezom.pl każdy dzień to nowa przygoda w świecie marketingu, biznesu, finansów, pracy i prawa. Nasze artykuły są mostem łączącym teorię z praktyką, dzięki czemu nasza społeczność może rozwijać się w tych dynamicznych dziedzinach.

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ

Jesteś zainteresowany reklamą?

Obgadywanie w pracy - co robić? Podpowiadamy