Strona główna
Biznes
Tutaj jesteś
Biznes Co to jest spółka jawna? Definicja

Co to jest spółka jawna? Definicja

Data publikacji 24 maja, 2024


Spółka jawna to jedno z popularnych rozwiązań dla przedsiębiorców chcących prowadzić wspólnie działalność gospodarczą. Znana ze swojej prostoty organizacyjnej i elastyczności, może być atrakcyjną opcją dla wielu biznesmenów. W niniejszym artykule przyjrzymy się szczegółowo definicji spółki jawnej, procesowi jej zakładania, odpowiedzialności wspólników oraz jej zaletom i wadom.

Co to jest spółka jawna?

Spółka jawna jest jedną z form spółek osobowych, którą regulują przepisy Kodeksu spółek handlowych w Polsce. Charakteryzuje się brakiem osobowości prawnej, co oznacza, że nie jest odrębnym podmiotem prawa cywilnego od swoich wspólników. W praktyce oznacza to, że za zobowiązania spółki każdy ze wspólników odpowiada całym swoim majątkiem.

W spółce jawnej kluczowym elementem jest osobista odpowiedzialność wspólników i ich bezpośredni wpływ na działalność firmy. Spółka ta powstaje na podstawie umowy zawartej pomiędzy dwoma lub więcej wspólnikami, której głównym celem jest prowadzenie działalności gospodarczej pod wspólną firmą. Zrozumienie definicji oraz kluczowych cech tej formy prawnej jest kluczowe dla przedsiębiorców rozważających założenie spółki jawnej.

Zakładanie spółki jawnej

Proces zakładania spółki jawnej jest stosunkowo prosty i przejrzysty, co czyni tę formę organizacyjną atrakcyjną dla małych i średnich przedsiębiorców. Oto krok po kroku, jak założyć spółkę jawną:

 1. Umowa spółki: Pierwszym i najważniejszym krokiem jest sporządzenie umowy spółki. Umowa ta musi być sporządzona na piśmie pod rygorem nieważności i powinna zawierać podstawowe informacje, takie jak:
  • nazwę spółki (firmę) wraz z oznaczeniem „spółka jawna” lub skrótem „sp.j.”,
  • siedzibę spółki,
  • przedmiot działalności spółki,
  • wkłady wniesione przez każdego wspólnika i ich wartość,
  • czas trwania spółki, jeśli jest oznaczony.
 2. Rejestracja w KRS: Po podpisaniu umowy spółki należy zarejestrować spółkę w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). Wniosek o rejestrację musi być złożony w terminie 7 dni od zawarcia umowy spółki. Wniosek składa się na urzędowym formularzu KRS-W1.
 3. NIP i REGON: Po dokonaniu wpisu do KRS, spółka otrzymuje numer REGON oraz NIP. Obecnie proces ten jest zautomatyzowany i spółka uzyskuje te numery wciągu kilkudziesięciu dni od rejestracji w KRS.
 4. Rejestracja VAT: Jeśli spółka zamierza prowadzić działalność podlegającą opodatkowaniu VAT, musi się zarejestrować jako podatnik VAT w urzędzie skarbowym poprzez złożenie formularza VAT-R.

Zakładanie spółki jawnej wymaga staranności, szczególnie na etapie przygotowania umowy, która powinna być dokładnie przemyślana i sporządzona z uwzględnieniem interesów wszystkich wspólników.

Odpowiedzialność wspólników

Jednym z fundamentalnych aspektów prowadzenia działalności w formie spółki jawnej jest odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki. Jest to kwestia, która ma kluczowe znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania spółki oraz bezpieczeństwa finansowego jej uczestników.

W spółce jawnej każdy wspólnik odpowiada solidarnie za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem. Oznacza to, że w przypadku niewypłacalności spółki, wierzyciel ma prawo dochodzić swoich roszczeń nie tylko z majątku spółki, ale również z majątku osobistego każdego ze wspólników. Ta solidarna odpowiedzialność jest nieograniczona i subsydiarna, co oznacza, że wierzyciel może żądać spłaty długu od dowolnego wspólnika w pełnej wysokości, a następnie ten wspólnik może dochodzić zwrotu od pozostałych wspólników.

Jednak odpowiedzialność każdego wspólnika jest ograniczona do momentu przystąpienia nowego wspólnika do spółki. Nowy wspólnik odpowiada także za wszystkie zobowiązania powstałe przed jego przystąpieniem do spółki, co powinno być dokładnie przeanalizowane przed podjęciem decyzji o dołączeniu do istniejącej spółki jawnej.

Zalety i wady spółki jawnej

Jak każda forma prawna, spółka jawna ma swoje zalety i wady, które warto przeanalizować przed podjęciem decyzji o jej założeniu.

Zalety spółki jawnej

 • Prostota i elastyczność: Założenie i prowadzenie spółki jawnej jest stosunkowo proste w porównaniu do innych form prawnych, takich jak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Brak osobowości prawnej pozwala na większą elastyczność w zarządzaniu.
 • Bezpośrednia kontrola: Wspólnicy mają bezpośredni i pełny wpływ na działalność spółki, co może być korzystne szczególnie w niewielkich, rodzinnych przedsiębiorstwach.
 • Brak podwójnego opodatkowania: Dochody spółki jawnej nie są przedmiotem podwójnego opodatkowania, co jest charakterystyczne dla spółek kapitałowych. Dochód jest opodatkowany wyłącznie na poziomie wspólników.

Wady spółki jawnej

 • Odpowiedzialność majątkowa: Największą wadą spółki jawnej jest nieograniczona odpowiedzialność wspólników całym swoim majątkiem. To oznacza wysokie ryzyko finansowe dla wspólników, szczególnie w przypadku niewypłacalności spółki.
 • Potrzeba wzajemnego zaufania: Prowadzenie spółki jawnej wymaga dużego zaufania pomiędzy wspólnikami, ponieważ działania jednego wspólnika mogą mieć poważne konsekwencje dla wszystkich uczestników.
 • Trudności w pozyskiwaniu kapitału: Spółka jawna może mieć trudności w pozyskiwaniu kapitału zewnętrznego, takiego jak inwestycje prywatne czy kredyty bankowe, z uwagi na brak osobowości prawnej i większe ryzyko dla wierzycieli.

Dzięki zrozumieniu, jakie są zalety i wady spółki jawnej, potencjalni przedsiębiorcy mogą podejmować bardziej świadome decyzje dotyczące wyboru formy prawnej dla swojego biznesu. Ostateczna decyzja powinna być dobrze przemyślana i uwzględniać specyfikę planowanej działalności, relacje między wspólnikami oraz poziom akceptowalnego ryzyka.

Redakcja wezom.pl

Poznaj nasz zespół – z pasją tworzymy treści, które inspirują i informują. W redakcji Wezom.pl każdy dzień to nowa przygoda w świecie marketingu, biznesu, finansów, pracy i prawa. Nasze artykuły są mostem łączącym teorię z praktyką, dzięki czemu nasza społeczność może rozwijać się w tych dynamicznych dziedzinach.

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ

Jesteś zainteresowany reklamą?

Co to jest spółka jawna? Definicja